Žaislonio žaislų klubas

Žaislų parduotuvė internete

Naujieji Žaislonio žaislų klubo gyventojai – Kimočiai

Norime jus supažindinti su naujais Žaislonio žaislų klubo nariais – jausmingaisiais Kimočiais!

Kimočiai – žaislai turintys jausmus. Šiais žaislais siekiama stiprinti vaikų i tėvų ryšį bei ugdyti jų savigarbą, pasitikėjimą savimi ir emocinį intelektą. Jie padeda tėvams ir vaikams kalbėtis apie jausmus. Vaikas mokosi jausmų pavadinimų, kaip bendrauti, kaip valdyti savo jausmus. Tėvai mokosi kaip kalbėtis apie jausmus su vaikais, kaip ugdyti vaikus emociškai, t.y. formuoti įgūdžius.

Japonų kalboje žodis kimochi reiškia jausmą
Kiekvienas kimočis slepia kokį nors jausmą! Jausmai – tai mažos pagalvėlės. Vienoje jų pusėje yra jausmo pavadinimas („laimingas“, „liūdnas“, „paikas“, „drąsus“…), kitoje – atitinkama veido išraiška. Visi kimočiai (personažai) turi ypatingas kišenėles, kur galima įdėti norimą jausmų pagalvėlę bei Jausmų knygelę.

Kimočiai gyvena tavo kaimynystėje – tokioje kaip tavo – įprastoje gatvėje su namais abejose kelio pusėse! Vienintelis skirtumas nuo mūsų namų yra tas, kad Kimočių namai yra aukštai medžiuose. Kartais, kai mus užvaldo emocijos ir mes netenkame pusiausvyros, gali būti, kad atsidursime Kimočių gatvėje..

Sveiki atvykę į Kimočių gatvę! Ši gatvė tai vieta, kurioje visi kartu mokosi kaip suderinti vienas kito skirtumus. Kartais mes galime turėti skirtingas nuotaikas, nuomones, idėjas, pomėgius, nemėgstamus dalykus, viltis ir svajones. Kadangi visi esame skirtingi, turime išmokti kaip kartu dirbti, žaisti ir bendrauti tiek individualiai, tiek grupėje geranoriškai ir su meile. Kai mus užvaldo emocijos, kartais galime “paslysti”. Galime netinkamai sureaguoti ir taip užgauti kito jausmus ar sukelti nesusipratimą. Tačiau tai niekuomet nėra problema Kimočių gatvėje. Būdamas joje visuomet gali pasitaisyti ir pabandyti iš naujo.

O dabar su kiekvienu Kimočių gatvės gyventoju susipažinkite artimiau.

Štai Kimočis Debesėlis

Kimočis Debesėlis, gyvenantis danguje – nenuspėjamas personažas. Vieną dieną jis linksmas, kitą – piktas, koks bus trečią, niekas nežino. Danguje gyvenantis ir pilką spalvą dėl daugybės jos atspalvių dievinantis Debesėlis keliauja Kimočių šalies medžių viršūnėmis ir lanko savo draugus. Tiesa, su jais sutarti kartais būna keblu dėl permainingos Debesėlio nuotaikos. Supykęs jis gali net žaibais svaidytis! Tiesa, šis irisų ir žaliosios arbatos mėgėjas labai stengiasi valdytis, ir piktas būna netyčia. Draugai jį myli ir palaiko!

Debesėlis yra personažas, skirtas nuotaikos svyravimų reguliavimui. Jis padeda vaikams išmokti numatyti, planuoti ir naudoti tokį balso toną, veido išraišką ir žodžius, kurie nepaisant nemalonių jausmų padėtų išlaikyti teigiamus santykius. Debesėlis turi jausmų pagalvėles “Laimingas”, “Piktas” ir “Liudnas”. Debesėlis yra puikus mokytojas kaip būti:
PAGARBIU:
• naudoti nusiraminimo technikas tam, kad suvaldyti piktus ar liūdnus jausmus.
• “gali būti piktas, bet negali būti nemalonus” yra Debesėlio mantra.
• numatyti, kas iššaukia DIDELES emocijas, kad galėtum suplanuoti ką sakyti ir daryti.
• būti drąsiu ir atjaučiančiu ir išklausyti bei gerbti draugo piktus jausmus. Jūs neturite su juo sutikti, tačiau turite bandyti suprasti kodėl kitas jaučiasi piktas.
ATSAKINGU:
• pagalvoti prieš kalbant. Paklausti savęs “ar tai padės ar tik įžeis kitą?”.
• supykus pasirinkti ramų balso toną, veido išraišką ir žodžius (priešingai kovingam balso tonui, įniršusiam veidui ir žodžiams), kad kitiems norėtųsi išklausyti.
• pasirinkti padedančius, o ne kovingus žodžius, kad pradėti spręsti problemą nepaisant nemalonių jausmų.
• paprašyti ko j0s norite ar ko jums reikia, kad išspręstumėt nemalonius jausmus.”Aš noriu..”, “Man reikėtų..”.
• perduoti aiškią žinutę “aš tikrai esu rimtai nusiteikęs” kuomet jūsų “neišgirsta” iš pirmo karto.
• pagauti save, kuomet netyčia užgaunate kito jausmus ir pasitaisyti, pabandyti dar kartą.
• kuomet kažkas PRADEDA konfliktą, prisiimti atsakomybę SUSTABDYTI tai.
ATSPARIU:
• pasinaudoti savęs raminimo metodais, kad neužvaldytų pikti ar liūdni jausmai.
ATJAUČIANČIU IR GERANORIŠKU:
• išgirsti ir pastebėti aplinkinių piktus ar liūdnus jausmus ir pasiūlyti pagalbą.
• mandagiai atsisakyti pagalbos, kai supykes ar liūdnas tiesiog norite pabūti vienas.

Susipažinkite su Kimoče Lipšniakoje –

Maudyklos gyventoja kimočė Lipšniakojė – miela ir jausminga būtybė. Ji visada šypsosi, nori apsikabinti, neatsisako padėti, tačiau kartais neįvertina savo jausmų bei draugiškumo stiprumo ir taip užgožia kitus. Nors ši aštuonių kojų savininkė yra puiki draugė ir visada siekia gero, jai reikia mokytis gerbti kitų ribas. Lipšniakojė labai mėgsta kramtomąją gumą ir puikiai skambina metalofonu!

Lipšniakojė yra personažas, mokantis vaikus kaip tolerancijos ir gebėjimo vertinti kiekvieno išsskirtinumą ir unikalumą. Lipšniakojė padės vaikams išmokti susikoncentruoti, nepaisant to, kad kartais aplink kažkas kvailioja ar vyksta kiti įdomūs dalykai. Lipšniakojė turi jausmų pagalvėles “Laimingas”, “Paikas” ir “Nusivylęs”. Ji yra puiki mokytoja kaip būti:
PAGARBIU:
• jausti aplinką ir pastebėti, jei netyčia užgožei kitą .
• gerbti kito asmeninę erdvę ir mandagiai pasakyti, jei kas nors peržengė tavo asmeninės erdvės ribas.
ATSAKINGU:
• susikaupti, kai kvailioji, o reikia surimtėti.
• žinoti ką sakyti ir daryti kuomet kitų kvailiojimas tave blaško ir trukdo mokytis.
• mokėti gražiai pasakyti, kad kažkas tau trukdo.
• žinoti ką sakyti ir daryti, kai kitų šiurkštus žaidimas tave užgožia.
• pasitikrinti ar tavo žaidimo stilius nėra priimtinas tik tau pačiam. Jei netyčia į ką nors atsitrenki ar ką nors sužeidi, paklausti “ ar tavęs neužgavau?”
• suvokti, kad užgoži kitus per daug kalbėdamas ir leisti įsijungti ir kitiems.
ATSPARIU:
• suvaldyti nusivylimą taip, kad galėtumėt toliau atkakliai siekti savo tikslų.
• kai kas nors netyčia į tave atsitrenkia ar sužeidžia, priimti atsiprašymą ir iš naujo įsitraukti į žaidimą ar pokalbį.
ATJAUČIANČIU IR GERANORIŠKU:
• žinoti ką sakyti ar daryti, kad nepakartotumėt ar neprisidėtumėt prie pokalbių žeminančių kitus.
• stengtis pastebėti ir vertinti kitų teigiamas savybes.
• ieškoti būdų kaip įtraukti į žaidimą ar pokalbį kuklias ar besipriešinančias asmenybes.
• būti tolerantišku ir suprasti kitų išskirtinius bruožus bei mokėti gražiai pasakyti kitam būti atsargesniam ar palikti tau daugiau asmeninės erdvės.

Kitas Kimočių gatvės gyventojas – Kimočis Vikšrelis

Vikšrelis – protingas, atidus ir labai atsargus meškauogių krūmo gyventojas. Jis puikiai gaudosi erdvėje, yra įgudęs kalbėtojas, domisi žemėlapiais, groja mandolina. Kiekvieną dalyką jis mėgsta išsiaiškinti iki smulkmenų, o tai sukelia painiavos jo draugams. Vikšrelis bijo pokyčių ir naujoves išbando paskutinis, todėl jam nėra lengva būti vikšreliu. Nors Vikšrelis ir bijo, jis dažnai slapta svajoja skraidyti.

Vikšrelis yra personažas, mokantis vaikus kaip įsijungti į žaidimus ir būti drąsiu siekiant savo tikslų. Vikšrelis turi jausmų pagalvėles “Laimingas”, “Atstumtas” ir “Drąsus”. Jis yra puikus mokytojas kaip būti:
PAGARBIU:
• atpažinti ir gerbti savo ar kitų baimes.
• žaidžiant ar kalbantis visada palikti erdvės ir kitiems, kad niekas nesijaustų atstumtas.
ATSAKINGU:
• kai jautiesi sumišęs, pasinaudoti teigiamais įgūdžiais, kad tave priimtų į žaidimą ar įtrauktų į pokalbį.
• kai matai, kad kažkas yra atstumiamas, greitai susiorientuoti ir įtraukti jį į pokalbį ar žaidimą.
• žinoti kada ir kaip gauti suaugusiojo pagalbą, kai jautiesi atstumtas ar matai, kad atstumtas yra kitas.
• naudotis teigiamais saviįtaigos metodais: pasakyti tiesą, išbandyti naujus dalykus, pastovėti už save ir kitus, susirasti naujų draugų.
• pagauti save, kuomet netyčia atstumi kitus ir pasitaisyti, pabandyti dar kartą.
ATSPARIU:
• naudoti teigiamus žodžius ar veiksmus, kad vaikai tave įtrauktų į žaidimus, nors prieš tai buvo atstūmę.
• jei tave nuolat atstumia, pasirinkti geranoriškesnius vaikus.
• atleisti vaikams, kurie atsiprašo tavęs, kad atstūmė ir toliau bendrauti geranoriškai.
ATJAUČIANČIU IR GERANORIŠKU:
• žinoti ką daryti ir sakyti, kada vaikai kalba nemalonius dalykus apie kitų išskirtinius bruožus.
• ieškoti būdų kaip pastebėti ir pabrėžti vaiko geruosius būdo bruožus.
• atkreipti dėmeį į vaikus, kurie paprastai nėra įtraukiami į žaidimus arba kuriuos dažnai atstumia.
• parodyti gerumą, kai kas nors yra atstumiamas.
• į žaidimus ar pokalbius įtraukti visus, ne tik savo draugus.

O štai ir Kimočė Katė

Vyšnioje gyvenanti Katė žino ko, kada ir kodėl nori. Ji moka įtikinti. Kai ji ką nors nusprendžia, jos niekas nesustabdys. Jei reikia lyderio, katė juo ir taps. Nors kartais atrodo dygi it ežys, iš tiesų ji švelni ir minkštaširdė, mėgsta šiltą pieną ir migdolinius sausainukus. Tiesa, įprotis nurodinėti pridaro ir problemų, sukelia ginčus ar net kačių peštynes! O tai gali sužeisti jausmus. Todėl dažnai tenka naudoti pleistrus ir bandyti viską pradėti iš naujo. Beje, Katei labai patinka pleistrai. Juk jie reiškia, kad žaizda jau gyja!

Katė yra personažas, ugdantis vaikų kantrybę, atlaidumą, paslaugumą, sugebėjimą sprendimus priimti gražiai bei lyderystę. Katė turi jausmų pagalvėles “Laimingas”, “Smalsus” ir “Kaprizingas”. Ji yra puiki mokytoja kaip būti:
PAGARBIU:
• suvaldyti kaprizus, kad neužgautum kitų ar netaptum valdingas.
• išmokti kaip būti lyderiu, tačiau nebūti valdingu.
• pagarbiai įsiterpti kuomet kiti “užgožia” žaidimą ar pokalbį neleisdami dalyvauti visiems.
ATSAKINGU:
• kai užvaldo smalsumas, logiškai pagalvoti ir pasirinkti saugius, gerus ir naudingus dalykus.
• atsiprašyti kitų, jei juos nuliūdinai, kai vedinas smalsumo pasielgei netinkamai.
• kai užvaldo kaprizinga nuotaika, sustoti ir pabandyti iš naujo, kad kiti žinotų jog neketinai jų užgauti.
• būti smalsiu ir sugalvoti kaip gali būti naudingas kitiems.
ATSPARIU:
• naudoti bendravimo įgūdžius taip, kad grupė vėl grįžtų į vėžes ir visi įsitrauktų į bendrą veiklą.
• suvaldyti kaprizingą nuotaiką ir būti pozityviu grupės nariu.
ATJAUČIANČIU IR GERANORIŠKU:
• būti kantriu ir supratingu, kai kiti elgiasi kaprizingai.
• būti smalsiu ir susigalvoti būdų kaip galėtum būti geras kitiems.

Ir dar viena Kimočė – Balandė Meilė

Balandė Meilė galėtų būti visų kimočių mama. Ji miela, rūpestinga ir pašalina visus nesklandumus. Japoniško klevo viršūnėje gyvenanti Balandė visuomet priglaus, apkabins, pakvies į savo lizdą, kuriame yra čiuožykla, ir dar pavaišins sveikuoliškais užkandžiais. Balandė Meilė yra rami ir išmintinga, domisi psichologija. Jai sekasi spręsti sunkius klausimus, nes ji moka išklausyti. Tiesa, kartais ir jos kantrybė išsenka – kai padėtis tampa nebevaldoma, ji sušvilpia ir bando atkurti darną. Balandė Meilė žino, kad sunku visus pamaloninti, tačiau ji vis tiek nuliūsta, kai mato, kad kažkas yra apviltas ir nusiminęs.

Balandė Meilė yra personažas, ugdantis vaikų kilnumą, rūpestingumą, išdidumą, dėkingumą ir optimizmą. Balandė Meilė turi jausmų pagalvėles “Laimingas”, “Išdidus” ir
“Viltingas”. Ji yra puiki mokytoja kaip būti:
PAGARBIU:
• didžiuotis, bet ne girtis.
• gerbti kitus ir dziaugtis bei didžiuotis jų pasiekimais.
ATSAKINGU:
• išklausyti visas šalis prieš priimant sprendimą.
• nuraminti grupę, kai iškyla nemalonūs jausmai, kad kiekvienas galėtų ramiai galvoti ir kalbėti kaip pagerinti situaciją.
• parodyti sportiškumą ir kai laimi, ir kai pralaimi.
ATSPARIU:
• pasirinkti optimistines mintis ir kurti teigiamas ateities perspektyvas.
• kai nedrąsu, “aktyvuoti” optimizmą, kad viskas išsispręs.
ATJAUČIANČIU IR GERANORIŠKU:
• kai matai, jog kitas jaučiasi nedrąsiai, padrąsinti jį optimistinėmis mintimis.
• paskatinti kitus jausti pasididžiavimą.
• leisti kitiems pajausti dėkingumą už tai, ką jie duoda kitiems.
• sakyti ir priimti komplimentus.
• ieškoti būdų būti dosniam ir rūpestingam.

Kimočiai ugdo charakterį ir pasitikėjimą savimi
Kartais vaikai patiria labai stiprius jausmus! Naudodami kimočius, tėvai ir globėjai gali padėti vaikams mokytis, kaip kilus įtampai reikia naudoti balso intonaciją, kūno kalbą, tinkamus žodžius ir bendrauti pozityviai. Vaidindami, žaisdami su kimočiais vaikai linksmai ir patogiai pažįsta jausmų pasaulį. Kai vaikams sekasi dalytis jausmais, jie ugdo pasitikėjimą savimi, geranoriškumą, savimonę, savikontrolę, gebėjimą greitai atgauti jėgas, nusiraminti, dėkingumą. Pavyzdžiui, Debesėlis padeda vaikams išmokti, kaip valdyti impulsyvų elgesį, kai supyksti. Vaikai ir tėvai kuria mažus vaidinimus. Juose kalba apie Kimočio jausmus ir išbando įvairius metodus, kaip juos valdyti. Vėliau vaikai susitapatina su Kimočiu ir pradeda naudoti tuos įgūdžius, kuriuos išmoko žaisdami.

Kartais jausmai būna tokie painūs…
Kimočiai padės juose susigaudyti!

Parašykite komentarą »